1. Eesti Võkrpalli Liidu kodulehe ja infoportaali www.volley.ee kasutustingimused


Eesti Võrkpalli Liidu kodulehekülg ja selle sisu on autoriõigusega kaitstud. Veebilehel sisalduva materjali (tekstid, video- ning audiomaterjal, fotod) autoriõigused kuuluvad EVF-ile või on EVF-il litsents ja/või kokkulepe materjalide kasutamiseks.


Materjalide igasugune kasutamine (reprodutseerimine, töötlemine, avalik esitamine, eksponeerimine, üldsusele suunamine mistahes tehnilise vahendi kaudu, levitamine) on lubatud eelneval kokkuleppel EVF-ga. Materjalide kasutamine on lubatud seaduses sätestatud juhtudel (teose vaba kasutamine), sh on lubatud materjalide reprodutseerimine isiklikel mitteärilistel eesmärkidel. Materjalide muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil evf@evf.ee. Materjale tohib ilma EVF-i nõusolekuta refereerida pealkirja ja tekstide ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet EVF-i veebileheküljele.

 

2. Kommenteerimise hea tava reeglid volley.ee portaalis

Kommenteerimine volley.ee portaalis toimub läbi Facebooki kasutaja, anonüümne kommenteerimine pole võimalik. Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist. Kommenteerida võib arvamusi ja mõtteid, kuid mitte kirjutajat (autorit) ennast.

Keelatud on:

Kõik hea tava reeglite vastu eksinud kommentaarid kustutatakse ning korduva rikkumise puhul blokeeritakse kasutaja IP-aadress. Sobimatu kommentaari avastamisel võtke palun ühendust EVF-iga. EVF ei vastuta kommentaaride sisu eest, kuid võib parandada neis esinevaid kirjavigu.