VI etapp Pärnus 13.-14.mai 2011.a.

Naised N35+
1.Ülenurme-Arrow/Pirita 1:1,-Pärnu/Paikuse 2:0,-Sidrun 2:0,-Viljandi 2:0 7-1 p 118-83
2.Arrow/Pirita-Pärnu/Paikuse 2:0,-Sidrun 2:0,-Viljandi 2:0 7-1 p 116-98
3.PärnuIPaikuse-Sidrun 1:1,-Viljandi 2:0 3-5 p 96-103
4.Sidrun-Viljandi 2:0 3-5 p 97-110
5.Viljandi

Kokku 6 etappi
1.Ülenurme 7p 2.Arrow/Pirita 11p 3.Pärnu/Paikuse 22p 4.Viljandi 24p 5.Sidrun 26p

Mehed M40+
Grupp A
1.Näitused-Viljandi 2:0,-Saue 2:0
2.Viljandi-Saue 2:0
3.Saue
Grupp B
1.Tartu-Datagate 2:0,-Lasva KPG 2:1
2.Datagate-Lasva KPG 2:1
3.Lasva KPG
Grupp C
1.Ülenurme-Bait Partnerid 2:0,-A-Team 2:0
2.Bait Partnerid-A-Team 2:0
3.A-Team
Grupp D
1.Järva-Viljandi 2:0
2.Viljandi

Kohad 1.-8.
Näitused-Pärnu 2:0
Tartu-Bait Partnerid 2:0
Ülenurme-Datagate 2:0
Järva-Viljandi 2:0
Kohad 1.-4.

Näitused-Ülenurme 2:0
Tartu-Järva 2:0
1.-2.koht
Näitused-Tartu 2:0
3.-4.koht
Järva-Ülenurme 2:0
5.-8.koht
Datagate-Pärnu 2:0
Viljandi-Bait Partnerid 2:1
5.-6.koht
Datagate-Viljandi 2:1
7.-8.koht
Bait Partnerid-Pärnu 2:0
9.-11.koht
Lasva KPG-A-Team 2:0
Saue-Lasva KPG 2:0

Kokku 6.etappi
1.Näitused 10 p
2.Tartu 14p
3.Ülenurme 19p
4.Järva 21p
5.Pärnu 33p
6.Bait Partnerid 36p
7.Lasva KPG 44p
8.Viljandi 50p
9.Datagate 54p
10.Saue 58p
11.A-Team 63 p
12.Kohila 70p

VVL 5.etapp Tallinn
Naised 35+:

1.Ülenurme-Sidrun 2:0,Viljandi 2:0
2.Viljandi-Sidrun 2:0
3.Sidrun

1.Arrow/Pirita-Pärnu/Paikuse 2:0

1.Ülenurme-Arrow/Pirita 2:0
2.Arrow/Pirita
3.Viljandi-Sidrun 2:0 Pärnu/Paikuse2:1
4.Sidrun-Pärnu/Paikuse 2:0
5.Pärnu/Paikuse

Kokku naised 5 etappi:
1. Ülenurme 6
2. Arrow/Pirita 9
3. Pärnu/Paikuse 19
4. Viljandi 19
5. Sidrun 22


Mehed 40+:

1.Tartu-Näitused 2:0-Pärnu-2:0,Ülenurme 2:0, Bait-Partner 2:0,-Järva 2:0
2.Näitused-Pärnu 2:0,-Ülenurme 2:0,,Bait-Partneri 2:0,Järva 2:0
3.Pärnu-Ülenurme2:0, -,Bait-Partner 1:2,-Järva 2:1 7p g 5-7
4.Ülenurme-Bait-Partner 2:0,Järva 2:1 7p g 4-7 p 232-253 -21
5.Bait-Partner –Järva 2:0 7p g 4-7 p 221-247 -26
6.Järva
1. Datagate -Lasva KPG 2:1,-A-Team 2:0
2. Lasva KPG- A-Team 2:0
3. A-Team

1. Viljandi-Kohila 2:0

7-8 koht Viljandi - Datagate 2:0
9. Lasva KPG
10. A-Team, 11. Kohila
Kokku mehed 5 etappi:
1.Näitused 9p, 2.Tartu 12p, 3.Ülenurme 15p, 4.Järva 18p, 5.Pärnu 25, 6.Bait Partnerid 29p,
7.Lasva KPG 34p, 8.Viljandi 44p, 9.Saue 49p, 9.Datagate 49p, 11.A-Team 52p, 12.Kohila 58p.

Viimane etapp 13.-14.mai Pärnus uues spordihoones. J.Rogenbaum

VVL 4.etapp Põltsamaal

Naised 35+:
1.Ülenurme-Sidrun 2:0,Viljandi 2:0
2.Sidrun-Viljandi 2:1
3.Viljandi

1. Arrow-Pirita -Pärnu-Paikuse 2:0


1.Ülenurme-Arrow-Pirita 2:1
2.Arrow/Pirita
4.Sidrun-Viljandi 1:2 Pärnu-Paikuse 2:0
3.Viljandi-Pärnu 2:1
5.Pärnu/Paikuse

Kokku 4 etappi:
1. Ülenurme 5
2. Arrow/Pirita 7
3. Pärnu/Paikuse 14
4. Viljandi 16
5. Sidrun 18

Mehed 40+:
1.Näitused –Tartu 2:0,Ülenurme 2:0,Järva 2:1,Bait-Partner 2:1,Lasva 2:0
2.Tartu-Ülenurme 1:2,Järva 2:0,Bait-Partneri 2:0,Lasva 2:0
3.Ülenurme –Järva 0:2,Bait-Partner 2:0,Lasva 2:0
4.Järva-Bait-Partner 0:2,Lasva 2:1
5.Bait-Partner –Lasva 2:1
6.Lasva
1.Pärnu-A-Team 2:0
2.A-Team

1.Datagate-Saue 2:1 Viljandi 2:0
2.Saue-Viljandi 2:1
3.Viljandi

7.- 8. Pärnu - Datagate 2:0
9.-10. Saue – A-Team 2:0
11.Viljandi
Kokku 4 etappi:
1.Näitused-7p, 2.Tartu-11p, 3.Ülenurme -11p, 4.Järva-12p, 5.Pärnu- 22, 6.Bait Partnerid- 24p
7.Lasva KPG-25p, 8.Viljandi -37p, 9.Saue- 37p, 10.Datagate- 41p, 11.A-Team-42p, 12.Kohila-46p
Järgmine etapp 19.-20.märts Tallinnas Kuldnoka tn koolis

VVL 3.etapp 15.-16.jaanuar 2011.a.
Tulemused: Naised
Grupp A
1.Ülenurme-Sidrun 2:0,-Viljandi 2:0
2.Sidrun-Viljandi 2:0
3.Viljandi
Grupp B
1.Arrow/Pirita-Pärnu/Paikuse 2:0
1.-2.koht
Ülenurme-Arrow/Pirita 2:1
3.-5.koht
Pärnu/Paikuse-Sidrun 2-0
Pärnu/Paikuse-Viljandi 2:0 loobumine

Kokku 3
1.Ülenurme 4p
2.Arrow/Pirita 5p
3.Pärnu/Paikuse 9p
4.Viljandi 13p
5.Sidrun 14p

Mehed: Kohad 1.-6.

1.Ülenurme –Näitused 1:2,-Järva 2:0,-Tartu 2:0,-Bait Partner 2:0,-Pärnu 2:0 9p 9-2
2.Näitused-Järva 1:2,-Tartu 2:0,-Bait Partner 2:1,-Pärnu 2:0 9p 9-4
3.Järva-Tartu 2:1,-Bait Partner 0:2,-Pärnu 2:1 8p
4,Tartu-Bait Partner 2:1,-Pärnu 2:0 7p
5.Bait Partnerid-Pärnu 0:2 6p 4-8
6.Pärnu 6p 3-8

Kohad 7.-12.
Grupp A
1.Lasva KPG-Kohila 2:0.-A-team 2:0
2.Kohila-A-Team 2:0
3.A-Team

Grupp B
1.Datagate-Viljandi 2:0.-Saue 1:2 2p 3-2
2.Viljandi-Saue 2:0 2p 2:2
3.Saue 2p 2:3
7.-8.koht Lasva KPG-Datagate 2;0
8.-10.koht Viljandi-Kohila 2:0
11.-12.koht Saue-A-Team 2:0

Kokku 3
1.Näitused 6p
2.Ülenurme 8p
3.Järva 8p
4.Tartu 9p
5.Pärnu 15p
6.Bait Partner 19p
7.Lasva KPG 19p
8.Viljandi 26p
9.Saue 28p
10.A-Team 32p
11.Datagate 33p
12.Kohila 34p


VVL II etapp Suure-Jaani 4.-5.dets 2010

Naised- 4 naiskonda
1.Ülenurme- Arrow/Pirita 2:0,-Pärnu 2:0,-Viljandi 2:0
2.Arrow/Pirita-Pärnu 2:0,-Viljandi 2:0
3.Pärnu -Viljandi 2:1
4.Viljandi

Kokku 2 etappi
1.Ülenurme 3p
2.Arrow/Pirita 3p
3.Pärnu 6p
4.Viljandi 8p
5.Sidrun 10p

Mehed kohad 1.-6.
1.Näitused-Ülenurme 2:1,-Järva 2:0,-Tartu 2:0,-Pärnu 2:0,-Lasva KPG 2:0
2.Ülenurme-Järva 1:2,-Tartu 2:0,-Pärnu 2:0,-Lasva KPG 2:0 8p geimid 8-4
3.Järva-Tartu 0:2,-Pärnu 2:0,-Lasva KPG 2:1 8p 6-6
4.Tartu-Pärnu 1:2,-Lasva KPG 2:0 7p 5-6
5.Pärnu-Lasva KPG 2:1 7p 4-8
6.Lasva KPG 5p

Kohad 7.-10.
7.Bait Partner-Saue 2:0,-Viljandi 2:1,-A-Team 2:0
8.Saue-Viljandi 2:0,-A-Team 2:0
9.Viljandi-A-Team 2:1,
10.A-Team

Järjestus peale 2 etappi
1.Näitused 4p
2.Tartu 5p
3.Järva 5p
4.Ülenurme 7p
5.Pärnu 9p
6.Lasva KPG 12p
7.Bait Partner 14p
8.Saue 17p
9.Viljandi 17p
10.A-Team 20p

Järgmine etapp Kohilas 15.-16.jaanuar 2011.

VVL 2010/2011 a MV I etapp Lähtes 6.-7.nov 2010
NAISED 35+
1. Arrow – Ülenurme 2:1; Pärnu 2:0; Viljandi 2:0; Sidrun 2:0
2. Ülenurme – Pärnu 2:0; Viljandi 2:0; Sidrun 2:0
3. Pärnu – Viljandi 2:0; Sidrun 2:0
4. Viljandi – Sidrun 2:0
5. Sidrun

Järjestus peale 1. Etappi
1. Arrow 1p
2. Ülenurme 2p
3. Pärnu 3p
4. Viljandi 4p
5. Sidrun 5p

MEHED 40+
Grupp A
1. Tartu – Viljandi 2:1; Saue 2:0
2. Viljandi – Saue 2:1
3. Saue
Grupp B
1. Ülenurme – Bait Partnerid 2:1; A-Team 2:0
2. Bait-Partnerid- A-Team 2:1
3. A-Team
Grupp C
1. Näitused – Pärnu 2:0
2. Pärnu
Grupp D
1. Järva – Võru KPG 2:0
2. Võru KPG
Vahegrupp
1. Tartu – Võru KPG 2:0
2. Pärnu – ülenurme 2:0
3. Näitused – Bait Partnerid 2:1
4. Järva – Viljandi 2:0

Kohad 1.-4.
PF 1 Tartu – Näitused 2:0
PF2 Järva- Pärnu 2:1
3. Koht Näitused – Pärnu 2:0
Finaal Tartu – Järva 2:0
Kohad 5.-8.
Ülenurme – Viljandi 2:0 (loobumine)
Võru – Bait Partnerid 2:0
5.-6. Koht
Ülenurme – Võru 2:0
7.-8. Koht
Bait Partnerid – Viljandi 2:0 (loobumine)
9.-10. Koht
Saue-A-Team 2:1

Järjestus peale 1. etappi
1. Tartu 1p
2. Järva 2p
3. Näitused 3p
4. Pärnu 4p
5. Ülenurme 5p
6. Võru 6p
7. Bait Partnerid 7p
8. Viljandi 8p
9. Saue 9p
10. A-Team 10p

VVL 2010/2011 a. Meistrivõistluste juhend N 35 +, M 40 +

1. VVL Meistrivõistlused toimuvad naiskondadele JA meeskondadele. Hooajal
mängitakse 6 etappi.
2. Osaleda võivad: Naised 1976 JA Varem sündinud 1 Mängija 1977 sündinud
: Mehed 1971 JA Varem sündinud
3. Esimesel etapil selgub võistlussüsteem PEALE võistkondade registreerumist.
Edasi mängitakse tugevusgruppides vastavalt I etapil saavutatud kohtadele.
Meestel tugevam Grupp 6 võistkonda, ülejäänud nõrgemas.Naistel jaguneb
alagruppidesse tsitaatides kohta ÜLE 6 võistkonna.5 JA alla mängitakse
turniirisüsteemis. Tugevama Grupi Viimane kukub nõrgemasse Grupid.
Nõrgema Grupi võitja tõuseb tugevamasse Grupid.
4. Üldjuhul mängitakse 3-st parem 25-ni kahese vahega, otsustav geim 15-ni
2 - se vahega.
5. Võitja võistkond Saab 1p, II Date 2p JNE.
6. Kokkuvõttes võidab vähem Punkte kogunud võistkond, võrdsuse korral-
Rohkem paremaid kohti saanu, selle võrdsuse korral-viimasel etapil parema
Koha saanud võistkond.
7. Voit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti.
8. Osavõtumaks tuleb tasuda Veteranide Võrkpalliliiga arvele 10002054421005
voi kohapeal sulas järgnevalt:
KUNI 31.oktoober -2500 kr
1.detsember -2700 kr
Hiljem -3000 kr
9. Korraldajal on õigus võistlussüsteemi Change vastavalt võistkondade arvule JA
muudele olulistele erisustele.
10. Etappide läbiviimise kohapeal korraldavad võistkonnad vastavalt
kokkuleppele rotatsiooni korras
11. Osavõtust trükitähtedega teatada hiljemalt 2010/10/15.

J. Rogenbaum 5010999
j.rogenbaum @ yahoo.com

Ajakava
I etapp 6.-7. November 2010.a. Lähte
II 4.-5.detsember 2010.a. Suure-Jaani
III 15.-16.jaanuar 2011.a. Kohila
IV 12.-13.veebruar 2011.a. Põltsamaa
V 19.-20.märts 2011.a. Tallinn
VI 13.-14.mai 2011.a. Pärnu