Eesti noorte 2012 minivõrkpalli festivali U-12 TÜTARLASTE ja POEGLASTE FINAALTURNIIRIDE PAREMUSJÄRJESTUSED

*****************************

Kinnitatud,
V.Savisaar-Toomast EVF president
2. detsember 2011.a.


EESTI NOORTE 2012.a. MINIVÕRKPALLI FESTIVALI JUHEND
U-12 (E) vanuseklassile


I MINIVÕRKPALLI ARENDAMISE EESMÄRK:
1. Elavdada võrkpallihuvi ning laiendada võrkpalliga alustajate ringi alla 12-aastaste laste seas
2. Laiendada võrkpalli kandepinda regioonides, sh üldhariduskoolides
3. Kindlustada üleriigiliste meistrivõistluste läbiviimise kaudu noorte võrkpallikoondistele järelkasv

II MINIVÕRKPALLI OLEMUS JA REEGLID
4. Mänguväljaku suurus on 13,4 x 6,1 m. Keskjoonest 2,2 m kaugusel peab olema
märgitud ründejoon. Võrgu kõrgus nii tütar-kui ka poeglastele on 200 cm.
5. Mängupallina kasutatakse Eestis ametlikult kasutatavaid võrkpalle. Erimeelsuste korral loositakse ametlike pallide hulgast mängu pall. Välisvõistlustel võib vihma korral
kasutada rannavõrkpalle.
6. Mängitakse kolmest geimist parem 21 punktini, sh kolmas geim 11-punktini (iga pall punkt), kahepunktilise eduni. Olenevalt võistkondade arvust on korraldajal erandina õigus muuta võiduks vajalikke geimipunktide arvu.
7. Mängureeglitena kasutatakse FIVB kehtivaid reegleid, koos järgnevate erisustega:
- mäng toimub 4 : 4 vastu (kolm eesliinis, üks tagaliinis) ühe kohustusliku vahetusmängijaga;
- igal kohavahetusel tuleb vahetusse mängija, kes liigub tagant tsoonist ette tsooni 4, tema asemele läheb väljakule vahetusmängija;
- mängu käigus peavad mängijad säilitama oma mängutsoonid (st. eesliini mängijad peavad olema kogu aeg samas järjekorras 4-3-2) tsoonis 3 olev mängija täidab sidemängija ülesandeid;
- geimis osalevate mängijate arvu muutmine toimub ainult geimi(de) vahel, millest informeerib treener mängu sekretäri;
- pall pannakse mängu eest–alt pallinguga, lubatud on käelt palling (palling toimub otsajoone tagant);
- võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti;
- paremuse selgitamine turniiril toimub alljärgnevalt:
kahe võistkonna võrdse punktide arvu korral määrab paremuse omavaheline mäng, kolme ja enama võistkonna puhul otsustab paremusjärjestuse suurem võitude arv antud võistkondade omavahelistes kohtumistes, selle võrdsuse korral otsustab kohtumistes saavutatud geimide, nende võrdsuse korral geimipunktide suhe.

III Aeg ja koht
8. Võistlused toimuvad üleriigiliste finaalvõistlustena nii tüdrukutele kui poistele 27.mail 2012.a. Kohila Gümnaasiumi välisväljakutel.

IV Osavõtjad
9. Võistlustest võivad osa võtta 2001/02.a. sünd. ja noorematest mängijatest komplekteeritud spordikoolide, -klubide ja koolide võistkonnad. Võistkonda kuulub 5 kuni 7 mängijat + treener.

V Võistluste süsteem
10. Võistluste süsteem määratakse kohaliku korraldaja ja EVF koostöös peale võistkondade registreerimist, sh võistkondade üldarvu selgumist.

VI Autasustamine
11. Turniiri 3 paremat võistkonda autasustatakse karikaga, võistkonna liikmeid ja treenerit medalite ja mälestusesemetega.

VII Võistlustele registreerimine
12. Osalemiseks registreerimine toimub hiljemalt 20.maiks 2012.a. registration.volley.ee andmebaasis (AB). Turniiri korraldajale esitada enne võistluste algust andmebaasi väljatrükk registreeritud võistkonna koosseisust (NB! Mitte segi ajada klubi poolt litsenseeritud mängijate nimekirjaga) või samade andmetega täidetud EVF vormil N-02 võistkonna registreerimisleht koos õpilaspiletitega vm isikut tõendavate dokumentidega.
Turniiri korraldajal on kohustus kontrollida esitatud nimekirja õigsust aadressil livestats.volley.ee olevate võistkonna andmetega (võistkonna koosseis AB-s). Erisuste korral loetakse kehtivaks AB andmeid ning võistkonda mittelisatud mängijad ei saa võistlustel osaleda. Spordikoolid, koolid ja klubid, kes soovivad võistlustel osaleda kahe jne. võistkonnaga, peavad võistkondade registreerimiseks esitama mõlema võistkonna andmebaasi väljatrüki või registreerimislehe EVF vormil N - 02.

VIII Majandamine
13. Võistlusega seotud kulu kannab (lähetus, toit, majutus) lähetav organisatsioon. Võistluste läbiviimise kuludest kannab EVF kohtunike ja org. kulud (karikad, diplomid). Võistluste võistluspaiga üüri kulu kannab võistlusi vastu võttev organisatsioon.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab EVF-i treenerite toimkond koostöös EVF sekretariaadiga.
NB! Võistkonna registreerimismaks 7.- EUR tuleb tasuda registreerimistähtajaks Eesti Võrkpalli Liidu kontole nr 221002100266 registration.volley.ee poolt genereeritud arve alusel.
NB! Peale registreerimistähtaega 21.maist kuni 27.maini 2012 liitunud võistkondade on registreerimismaks 14.- EUR ja tuleb tasuda enne võistluste algust Eesti Võrkpalli Liidu kontole nr 221002100266 registration.volley.ee poolt genereeritud arve alusel.

IX Üldeeskirjad
U-12 vanuseklassi karikavõistluste ametlik mängupall on MIKASA MVA 200.