Pildid / - - - Tallinna_Spordi-_ja_Noorsooamet_logo_RGB

Seoses eriolukorraga riigis on Tallinna meistrivõistlused võrkpallis 2020 lõpetatud!

Tallinna Spordiliit koostöös Eesti Võrkpalli Liiduga viib sarnaselt eelmistele hooaegadele läbi Tallinna 2020. aasta meistrivõistlusi. 

TALLINNA 2020 AASTA MEISTRIVÕISTLUSED VÕRKPALLIS

ÜLDJUHEND

1. EESMÄRK
Tallinna Meistrivõistluste eesmärkideks on Tallinna parimate võrkpalli mees- ja naiskondade välja selgitamine, võrkpalliharrastajatele võistlusväljundi pakkumine ning võrkpalli populariseerimine.

2. AEG JA KOHT
Meistrivõistlused toimuvad ajavahemikus jaanuar kuni mai 2020. Finaalturniir toimub Mai kuus.

3. LÄBIVIIMISE EEST VASTUTAV(AD) ISIK(UD) JA KONTAKT(ID)
Meistrivõistluste läbiviimise eest vastutab Tallinna Spordiliit ja Eesti Võrkpalli Liidu projektijuht Robin Ristmäe robin@volley.ee, mob: 5529135

4. OSAVÕTJAD
Osaleda tohivad Tallinnas tegutsevad klubid ja võistkonnad. Klubi/võistkonna kodusaal, kus peetakse meistrivõistluste kodumängud, peab asuma Tallinnas, või Tallinnaga piirnevas omavalitsusüksuses.
Võistkonna suuruseks on kuni 14 mängijat (Auhinnalisi kohti finaalturniiril on 14 mängijat ja 1 treener). Küll aga nimekirja võib lisada kuni 16 mängijat)
Võistkonna liikmeid võib vahetada kuni alagrupi mängude lõpuni.
Üks mängija tohib osaleda Tallinna meistrivõistlustel ainult ühe võistkonna koosseisus. 
Igal võistlejal peab olema võistlustel kaasas isikut tõendav dokument, mis kohustatakse vajaduse korral esitama võistluse korraldajale, või mängu kohtunikule kohapeal.

5. VÕISTLUSKATEGOORIAD
Meistrivõistlused peetakse meeste ja naiste arvestuses.

6. AUTASUSTAMINE
Meistrivõistluste võitjatele omistatakse Tallinna 2020. aasta meistri tiitel. Kõiki Tallinna meistrivõistluste esikolmiku võistkonna liikmeid (14 mängijat ning treener) autasustatakse võistkondliku karika ja medalitega. Meistrivõistlustel neljanda koha saavutanud võistkondadele on auhinnaks võistkondlik diplom.

7. REGISTREERIMINE
Meistrivõistlustel osavõtuks saab registreeruda kuni 20. jaanuar 2020
Registreerumiseks täidetakse registreerumisvorm ning tasutakse osavõtumaks:
1) 90.00 EUROT (üheksakümmend) võistkonna kohta 
2) Tallinna Spordiliit arveldusarvele Swedbankis EE762200221026695605
3) SELGITUSEKS: "VÕISTKONNA NIMI ja kas NAISED/MEHED" ning "Tallinna Meistrivõistlused 2020"
REGISTREERI SIIN!

Võistkond loetakse registreerunuks peale osavõtutasu laekumist ning elektroonilise registreerumislehe täitmist.

8. MAJANDAMINE
Meistrivõistlustel osalemise kulud kannavad osavõtvad võistkonnad. Iga osavõttev võistkond peab tagama kodumängude pidamiseks saali, kindlustama ja tasustama mängu sekretäri ning esimese kohtuniku. Teise kohtuniku kindlustab ja tasustab mängule külalisvõistkond. Vastastikkusel kokkuleppel võib mängida ka ühe kohtunikuga.

9. VÕISTLUSTE SÜSTEEM
Mängitakse rahvusvaheliste võrkpallimääruste järgi. Täpne võistluste süsteem ja ajakava kinnitatakse peale osalejate registreerumist.

10. KOHTUNIKUD
Kohustuslik on kasutada vähemalt C- kategooria litsentsiga kohtunikke. 
C ja D litsentsidega kohtunike nimekirja leiad SIIT. A ja B litsentsidega kohtunike nimekirja leiad SIIT. 
Mängu protokollimiseks kasutatakse lihtsustatud protokolli ning seetõttu ei pea mängu sekretär omama litsentsi - PROTOKOLL
Mängu alustamisega tunnustavad mõlemad võistkonnad automaatselt antud mängu kohtuniku(e) pädevust.

11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Võimalikud protestid võistluste läbiviimise ja korraldamise kohta tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast võistluste (mängu) lõppu kirjalikult võistluste korraldajatele. Protesti esitamise korral tuleb tasuda protestilõiv 50 (viiskümmend) EUROT Tallinna Spordiliidu arveldusarvele Swedbankis EE762200221026695605. Protesti rahuldamata jätmise puhul protestilõivu ei tagastata.

12. ÜLDIST
Mängude tulemused tuleb 3 päeva jooksul teatada e-postil: robin@volley.ee . Skännitud või pildistatud protokoll lisana kaasa!
Korraldajad ei kanna vastutust mängus osalevate võistlejate tervisliku seisundi ja tekkida võivate vigastuste eest. Soovitav on läbida arstlik kontroll!
Juhendis määratlemata küsimused lahendab Tallinna Spordiliit.

2020 Tallinna Meistrid selguvad 09.mail 2020.
3.-4 koha kohtumised algusega kell 12:00
1.-2 koha kohtumised algusega kell 14:00
(Soojenduste algus 11:00)

Küsimuste korral abistab Robin Ristmäe, robin@volley.ee, tel 5529135

Tere tulemast osalema Tallinna meistrivõistlustele!