07.05.202018:50

18. märts 2020 nr. 48 Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutuse juhatuse esimehe korraldusega peatati kuni EV kehtiva eriolukorra lõpuni kutse tasemete tõstmine ja võimaldati kutsete taastaotlemine.

Alates 18. maist on võimalik kutseandmine vastavalt kutse andmise korrast tulenevatele nõutele (kutse tasemete tõstmine ja taastaotlemine). Eksamite läbiviimine on lubatud kuni 10–liikmelistes rühmades, see sisaldab ka eksamineerijaid. Jälgida tuleb kindlasti 2+2 reegleid ja tagada kõik hügieeninõuded vastavalt Terviseameti poolt koostatud juhendile.

! Oluline on jälgida käte hügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit.
! Soovitatav on kasutada isiklikke sülearvuteid, üldkasutatavate arvutite puhul tuleb need peale igat kasutuskorda desinfitseerida. 
! Haigusnähtudega isikud ei tohi eksamil osaleda. Tegevuse korraldamise eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ja koroona nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.

Kommenteeri uudist

Treenerikutse taotlemine ja taastaotlemine alates 18. maist