VVL 2017.a. rannavõrkpalli sarivõistluse juhend ja ajakava

1.EESMÄRK 
Võistlused viiakse läbi selgitamaks 2017. a. veteranide rannavõrkpalli sarivõistluse parimad. 

2.VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT
Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 11.juuni kuni 12.august  2017 .Võistluste algus 12.00.

3.REGISTREERIMINE
Turniirist osavõtuks saab registreeruda mängupäeval kohapeal kell 11.30-11.50 . Osavõtumaks on 10 EURi  paari kohta, mis tasutakse kohapeal. 

4.OSALEJAD
Rannavõrkpalli sarivõistluse etappidel  võivad osaleda 1977.a. ja varem sündinud mehed .

5.VÕISTLUSVORM
Võistkonnakaaslastel võiks olla ühtne (sama värv, sama lõige) võistlusvorm.

6.VÕISTLUSPALL
Mikasa VLS 300. 

7.VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
Kokku toimub 5 etappi, mis kõik lähevad arvesse.. Mängitakse üks geim 25 punktini (2 punktise vahega). Korraldaja võib erandkorras kasutada ka muid mängude korraldussüsteeme. Mängitakse ühtses vanuseklassis, arvestades paaride vanust. Kohtuvate paaride vanusevahe iga aasta annab vanematele 0.5 punkti edu (0.5 ümmardatakse suurema poole). Vanem paar saab pooled edupunktid ette, noorem paar alustab sama arvu punktidega miinusest. Kui punkti vahe ei ole paarisarv, siis miinused on suuremad. 
Igal etapil saab võitjapaar kumbki 20 p, 2. koht 18 p, 3. koht 16 p, 4. koht 15 p, 5. koht 14p jne. Kokkuvõttes võidab sarivõistluse enim punkte saanud mängija (võistlus on individuaalne: st. erinevatel etappidel võib osaleda erinevate partneritega). Punktide võrdsuse korral võidab rohkem paremaid kohti saanud mängija ning omakorda selle võrdsuse korral viimasel etapil parema koha saavutanud mängija.

8. AUTASUSTAMINE
Üldvõitjaid autasustatakse karikatega.
vanusegruppide võitjaid meenetega

9. ETAPPIDE AJAD 1. etapp – 11.juuni Võsu; 2. etapp – 18.juuni Põlva 3. etapp – 9. juuli Kohila 4. etapp – 30.juuli Tartu Epa väljakud; 5. etapp -12.august -Aruküla

Täiendav informatsioon: J.Rogenbaum 5010999, jrogenbaum@yahoo.com