2015. aasta sarivõistluse tulemused on nähtavad SIIN.

2015. aasta EMV 60+, 55+, 50+ ja 45+ info on nähtav SIIN.

 

VVL 2015.a. rannavõrkpalli sarivõistluse juhend ja ajakava

1.EESMÄRK
Võistlused viiakse läbi selgitamaks 2015. a. veteranide rannavõrkpalli sarivõistluse parimad.

2.VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT
Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 17.juuni kuni 15.august  2015. Võistluspaikadeks on Võsu,Kohila,Võru,Pärnu ja Aruküla .Võistluste algus 11.00.

3.REGISTREERIMINE
Turniirist osavõtuks saab registreeruda mängupäeval kohapeal kell 10.30-1050 . Osavõtumaks on 10 EURi  paari kohta, mis tasutakse kohapeal.

4.OSALEJAD
Rannavõrkpalli sarivõistluse etappidel ja Eesti Veteranide 2015.a. meistrivõistlustel võivad osaleda 1975.a. ja varem sündinud mehed .

5.VÕISTLUSVORM
Võistkonnakaaslastel võiks olla ühtne (sama värv, sama lõige) võistlusvorm.

6.VÕISTLUSPALL
Mikasa VLS 300.

7.VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
Kokku toimub 5 etappi, mis kõik lähevad arvesse.. Mängitakse üks geim 25 punktini (2 punktise vahega). Korraldaja võib erandkorras kasutada ka muid mängude korraldussüsteeme. Mängitakse ühtses vanuseklassis, arvestades paaride vanust. Kohtuvate paaride vanusevahe iga aasta annab vanematele 0.5 punkti edu (0.5 ümmardatakse suurema poole). Vanem paar saab pooled edupunktid ette, noorem paar alustab sama arvu punktidega miinusest. Kui punkti vahe ei ole paarisarv, siis miinused on suuremad.
Igal etapil saab võitjapaar kumbki 20 p, 2. koht 18 p, 3. koht 16 p, 4. koht 15 p, 5. koht 14p jne. Kokkuvõttes võidab sarivõistluse enim punkte saanud mängija (võistlus on individuaalne: st. erinevatel etappidel võib osaleda erinevate partneritega). Punktide võrdsuse korral võidab 5 etapiga rohkem punkte kogunud mängija, selle võrdsuse korral rohkem paremaid kohti saanud mängija ning omakorda selle võrdsuse korral viimasel etapil parema koha saavutanud mängija.

8. AUTASUSTAMINE
Üldvõitjaid autasustatakse karikatega.
vanusegruppide võitjaid meenetega

9. ETAPPIDE AJAD1. etapp – 7. juuni Võsu; 2. etapp – 14.juuni Kohila; 3. etapp – 19. juuli Võru 4. etapp – 2. august Pärnu, 5. etapp - 15. august Aruküla. 

 

Täiendav informatsioon: J.Rogenbaum 5010999, jrogenbaum@yahoo.com