Lõplik paremusjärjestus

 

Kinnitatud,
V.Savisaar, EVF president
28. mai 2008.a.

EESTI NOORTE 2008.a. MINIVÕRKPALLI FESTIVALI JUHEND U-12 (E) vanuseklassile

I MINIVÕRKPALLI ARENDAMISE EESMÄRK:
1. Elavdada võrkpallihuvi ning laiendada võrkpalliga alustajate ringi alla 12-aastaste laste seas
2. Laiendada võrkpalli kandepinda regioonides, sh üldhariduskoolides
3. Kindlustada üleriigiliste meistrivõistluste läbiviimise kaudu noorte võrkpallikoondistele järelkasv

II MINIVÕRKPALLI OLEMUS JA REEGLID
4. Mänguväljaku suurus on 13,4 x 6,1 m. Keskjoonest 2,2 m kaugusel peab olema
märgitud ründejoon. Võrgu kõrgus nii tütar-kui ka poeglastele on 210 cm.
5. Mängupallina kasutatakse Eestis ametlikult kasutatavaid võrkpalle. Erimeelsuste korral loositakse ametlike pallide hulgast mängu pall. Välisvõistlustel võib vihma korral
kasutada rannavõrkpalle.
6. Mängitakse kolmest geimist parem, sh kolmas geim 15-punktini (iga pall punkt), kahepunktilise eduni.
7. Mängureeglitena kasutatakse FIVB kehtivaid reegleid, koos järgnevate erisustega:
- mäng toimub 4 : 4 vastu (kolm eesliinis, üks tagaliinis);
- igal kohavahetusel tuleb vahetusse mängija, kes liigub tagant tsoonist ette tsooni 4;
- mängu käigus peavad mängijad säilitama oma mängutsoonid (st. eesliini mängijad peavad olema kogu aeg samas järjekorras 4-3-2) tsoonis 3 olev mängija täidab sidemängija ülesandeid;
- võistkonna koosseisu muutus võib toimuda treeneri äranägemisel igal ajal;
- võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti;
- paremuse selgitamine turniiril toimub alljärgnevalt:
kahe võistkonna võrdse punktide arvu korral määrab paremuse omavaheline mäng, kolme ja enama võistkonna puhul otsustab paremusjärjestuse suurem võitude arv antud võistkondade omavahelistes kohtumistes, selle võrdsuse korral otsustab kohtumistes saavutatud geimide, nende võrdsuse korral geimipunktide suhe.

III Aeg ja koht
8. Võistlused toimuvad üleriigiliste finaalvõistlustena nii tüdrukutele kui ka poistele kolmapäeval, 11. juunil 2008.a. Võru välisväljakutel.

IV Osavõtjad
9. Võistlustest võivad osa võtta 1997/98.a. sünd. ja noorematest mängijatest komplekteeritud spordikoolide, -klubide ja koolide võistkonnad. Võistkonda kuulub 4 kuni 7 mängijat + treener.

V Võistluste süsteem
10. Võistluste süsteem määratakse kohaliku korraldaja ja EVF koostöös peale võistkondade registreerimist, sh võistkondade üldarvu selgumist.

VI Autasustamine
11. Turniiri 3 paremat võistkonda autasustatakse karikaga, võistkonna liikmeid ja treenerit medalite ja mälestusesemetega.

VII Võistlustele registreerimine
12. Osalemiseks registreerimine toimub hiljemalt 6.juuniks 2008.a. hiljemalt kell 12.00 EVF-i Sekretariaati EVF vormil N - 01. Mandaatkomisjonile esitada enne võistluste algust EVF vormil N - 02 võistkonna registreerimisleht.

VIII Majandamine
13. Võistlusega seotud kulu kannab (lähetus, toit, majutus) lähetav organisatsioon. Võistluste läbiviimise kuludest kannab EVF kohtunike ja org. kulud (karikad, diplomid). Võistluste võistluspaiga üüri kulu kannab võistlusi vastu võttev organisatsioon.
NB! Võistkonna registreerimismaks on 100.- EEK, mis tuleb tasuda registreerimistähtajaks Eesti Võrkpalli Föderatsiooni kontole nr 221002100266, lisada märgusõna “Võrkpall U-12”. NB! Peale registreerimistähtaega 07. kuni 10.juunini 2008 liitunud võistkondade osalemistasu on 200.- EEK. EVF väljastab vajadusel arved.

14. Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab EVF-i treenerite toimkond koostöös EVF sekretariaadiga.